Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

KINH NGHIỆM THIẾT KẾ KHÔNG GIAN BẾP CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ

Home / Dịch vụ

Đố? ?ớ? ?ă? ?ộ ????? ?ư, ??ô?? ???? ?ế? ??ổ ??ế? ?ó ??ệ? ?í?? ?ừ 15?2 đế? 25?2, ?à ??ườ?? đượ? ?ộ?? ?ưở?? ?ớ? ??ò?? ??á??, ??ở ??à?? ?â? đ?ể? ??? ?ú? ?ủ? ?ă? ??à. ?ậ? ?ê? ?í?? ?ô?? ?ă?? ??ẩ? ?ỹ ?ủ? ??ô?? ???? ?à?, ?à?? ?ầ? ??ả? đượ? ??ú ??ọ?? để ??ô?? ??á ?ỡ đ? ??????? ???ế? ?ế ?ủ? ?ổ?? ??ể ??ô?? ????.
?í?? ?ô?? ?ă?? ?ủ? ?ă? ?ế? ?ô ?ù?? ???? ??ọ??, ?ở? ??ô?? ???? ?à? đò? ?ỏ? ?ự ?í?? ??á? ??? ??ế? ?ề ?ỹ ???ậ? ?ủ? ???ề? ?ế? ?ố ??ư : ?ệ ?ủ ?ế? ?ù?? ?á? ??ụ ??ệ? đ? ?è?, ?ệ ??ố? đườ?? ?ướ? ?à ố?? ?ẫ? ?ướ?, ?ệ ??ố? ???ế? ?ị ??? ?ụ?? ?à đườ?? ?ẫ? đ?ệ?,…Đ?ể? đặ? ??ệ? ?à ?á? ???ế? ?ị đề? ?ó ?ố? ??ê? ?ế? ??ặ? ??ẽ ?ớ? ???? ???? ?à?? ??ì?? ?ử ?ụ?? ????? đờ? ?ố?? ?à?? ??à? ?ủ? ??? ??ủ. ?? ?ậ?, ??ỉ ?ầ? ?ộ? ?ộ ??ậ? ??ô?? ??ạ? độ?? ??ệ? ??ả, ??? ?ấ? ?ợ? ?ý, đã đủ để ?ạ? ?ê? ?ự ?ấ? ??ệ?, ??ó ??ị? ??? ?à? ?ủ? ??ườ? ?ử ?ụ??.
?ì ?ậ?, ??? ??ò ?ủ? ??à ???ế? ?ế ?ộ? ??ấ? ?à ?ì?? ???? đượ? ?ộ? ?á?? ?ụ ??ể ?à ??? ??ế? ??á ??ì?? ?ử ?ụ?? ?ă? ?ế? ?ừ ??â? ?ấ? ??ự? ??ẩ?, ?ử?, ??ế ??ế?, ă? ?ố?? ?à ?ử? ??é? ?á?, ?ẽ ?ươ?? ứ?? ?ớ? ?ị ??í ?à ?ì?? ??ứ? ?ổ ??ứ? ?ủ? ??ô?? ???? ?? ??? ??? ?ợ? ?ý. ??ê? ??ể? ??ư, ??? ??? ?é? ??? ?ự? đặ? ?á? ?ọ? ?ướ?, ?ũ?? ?ầ? ??ú ý đế? ?ị ??í đườ?? ố?? ?ấ?, ???á? ?ướ? ????? ?ố? ?ươ?? ???? ?ớ? đườ?? ?ướ? ?ử ?ụ?? ??? ??ệ? ?ử?, ?à ?ả ?í?? ??ướ? ?á? ??? ??? ?ừ? ?ặ? ?ớ? ?ủ ?ế?.
?? ?ướ?? ???ế? ?ế ?ế? ??ệ? đạ?, ?ố? ??ả? ????? ?ă? ?ộ ????? ?ư
???? ????ê? ???, ??ữ?? ?ă? ?ầ? đâ?, ?? ??ế ???ế? ?ế ??ô?? ???? ?ế? ?ố? ??ả?, ??ệ? đạ? ??à? ?à?? đượ? ư? ???ộ??, đặ? ??ệ? ở ?á? ?ă? ?ộ ????? ?ư, ?ở? ?ố? ???ế? ?ế ?à? ??? ??é? ?ọ ??ế? ??ệ? đượ? ??ệ? ?í?? ???ế? ??ữ ?ủ? đồ ?ộ? ??ấ?, ?à ?ẫ? ??ữ đượ? ?ẻ ???? ?ế, ?ạ? ?ê? ?ả? ??á? ???ả? ?á? ??? ??ả? ????ệ?. ????? ????ê? ?ý ???ế? ?ế ?ă? ?ế?, ?ó ?ộ? ???ậ? ??ữ ??ú ?ị ?à “??? ?é? ?à ?ấ? ??ữ”, ???ĩ? ?à ?ố ?ắ?? ??ấ? ?ọ? ??ứ đ? ?ó ??ể ?à ??ỉ ??ệ? ??ệ? ?? ??ữ?? ?ậ? ?ụ?? ??? ?ù?? ??ấ?, để đả? ?ả? ??ô?? ???? ??ô?? ?ị ?ô ?ì?? ?ộ ?? ?ự ?ồ ??ề, ?ướ?? ?ắ?.
?ề ?ặ? ??ẩ? ?ỹ, ?ự ă? ??ớ? ?ủ? ?á? ???ế? ?ị ?ớ? ?ộ? ??ấ?, đặ? ??ệ? ?à ?ộ? ??ấ? ?ắ? ?ườ??, ??í?? ?à ??ì? ??ó? ??? ?ự ?ọ? ?à??, ???á?? đạ? ?ủ? ??ô?? ???? ?à?.
???? đ?ể? ?à? ?ũ?? ả?? ?ưở?? ??ô?? ??ỏ ?ớ? ?? ?ướ?? ?ự? ??ọ? ?á? ???ế? ?ị ??? ?ụ??. ?í ?ụ, ?ớ? ???ế? ?ị ?ọ? ?ướ?, ?á? ????ê? ??? ???ế? ?ế ?ộ? ??ấ? ??ườ?? ư? ??ê? ?ự? ??ọ? ?ả? ??ẩ? ?ó ?í?? ??ướ? ??ỏ ?ọ?, ?ễ ?à?? ?ắ? đặ? ?ướ? ??ậ? ?ử? ??? ??ê? ?ặ? ?à? ?ế?. ??ượ? ?ạ?, ?ừ ??í? ?á? ??ươ?? ??ệ? ???? ?ấ? ???ế? ?ị ?ũ?? ??ủ độ?? ?ả? ??ế? ?ả? ??ẩ? ?ả ?ề ?ô?? ?ă?? ?ử ?ụ?? ?ẫ? ???ế? ?ế ??ể? ?á??
??ô?? ???? ?ế? đượ? ?ệ?? ???? ?à ??á? ??? ?ủ? ?ă? ??à. Đó ?à ?ơ? ??ữ?? ?ó? ă? đượ? ?ấ?, ?à ?à ??ô?? ???? ?ư? ??ữ ??ữ?? ???ả?? ??ắ? ấ? á? ?ủ? ??? đì??. ??ỉ ??? ??ự? ?ự ??ể? ?ề ?ă? ?ế?, ?à đư? ?? ?ộ? ??ả? ??á? ???ế? ?ế ?ổ?? ??ể ?ớ? đượ? ??? ?à ?ộ? ??à?? ?ô?? ?ủ? ??à ???ế? ?ế.
——————
Trích dẫn nguồn © Tạp chí Kiến trúc
——————————
Tham khảo thêm Video GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TẠO “CHẤT RIÊNG” CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ GREEN STAR tại đây => https://youtu.be/H_b5ZLoSopk
Liên hệ ngay
0912188289

TỔNG THẦU NỘI THẤT

Bộ phận hỗ trợ 24/7

Bạn có câu hỏi ?

Nhập số điện thoại, chúng tôi gọi ngay cho bạn!

    Hotline Tư Vấn