Mặt bằng thiết kế căn hộ the-zei-can-ho-A1-A10-B1-B10-94.1m2