Mặt bằng thiết kế căn hộ the-zei-can-ho-A13-B11-84.1m2