QUY TRÌNH GIÁM SÁT THI CÔNG CỦA TỔNG THẦU NÔI THẤT

Giám sát thi công là việc kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo, theo dõi và đánh giá công việc của các tổ đội, nhà thầu phụ theo từng hạng mục, bám sát nội dung công việc thi công và lắp đặt hoàn thiện có theo đúng hồ sơ bản vẽ thiết kế đã duyệt, tiêu chuẩn hợp đồng công trình đã ký kết, đảm bảo an toàn trong quá trình lắp đặt và sử dụng. Tóm gọn là công tác … Đọc tiếp QUY TRÌNH GIÁM SÁT THI CÔNG CỦA TỔNG THẦU NÔI THẤT