Mặt bằng thiết kế nội thất căn hộ the-zei-A6-B6-103.5m2