id="homepagex">
Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Bamboo Flower Hotel Tuần Châu

Thời gian thi công: Địa điểm: Tuần Châu - Hạ Long - Quảng Ninh Diện tích: 3200m2 Khách hàng: Mr. Minh

Thiết kế kiến trúc Khách sạn Bamboo Flower – Tuần Châu – Quảng Ninh được chủ đầu tư ( Mr. Minh ) tin tưởng giao cho Tổng thầu Manchio triển khai thiết kế dự án này

1 9 scaled 2 9 scaled 3 9 scaled 4 9 scaled 5 9 scaled 6 8 scaled

Chỉ còn 06 suất MIỄN PHÍ

Bạn cần đăng ký ?

Nhập số điện thoại, Manchio gọi ngay cho bạn!

    Tư Vấn