id="homepagex">
Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Hotel Blissington 65 Hàng Bè – Hà Nội

Thời gian thi công: 06/2021 Địa điểm: Hotel Blissington 65 Hàng Bè - Hoàn Kiếm- Hà Nội Diện tích: 200m2 sàn, 9 tầng, tiêu chuẩn 3 sao Khách hàng: Manchio.net giới thiệu dự án Thiết kế và Thi công nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè - Hoàn Kiếm - Hà Nội ( 200m2 sàn, 9 tầng, tiêu chuẩn 3 sao) được hoàn thiện vào tháng 6/2021

Hình ảnh Thiết kế nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Hình ảnh Thiết kế nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Hình ảnh Thiết kế nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Hình ảnh Thiết kế nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Hình ảnh Thiết kế nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Hình ảnh Thiết kế nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Hình ảnh Thiết kế nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Hình ảnh Thiết kế nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Hình ảnh Thiết kế nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Hình ảnh Thiết kế nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Hình ảnh Thiết kế nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Hình ảnh Thiết kế nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Hình ảnh Thiết kế nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Hình ảnh Thiết kế nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Hình ảnh Thiết kế nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè – Hoàn Kiếm – Hà Nội

1625196660 z2356629627456 f82c9802234896d3aed23854d76393fe

Hình ảnh Thiết kế nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Hình ảnh Thiết kế nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Hình ảnh Thiết kế nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Hình ảnh Thiết kế nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè – Hoàn Kiếm – Hà Nội

1625196818 z2356630918176 d808995ccf9772f67a1196c62c6850dd 1625196819 z2356630935624 bfb5d278a774808e6a69da3c7a27354b 1 1625196820 z2356630935624 bfb5d278a774808e6a69da3c7a27354b 1625196822 z2356630964943 fe36517489557793a4eb47f46553fd28 1625196823 z2356630973376 538926993aec7be66ae31df0938bc4bc 1625196824 z2356630974093 402a02036c9857e4579724def1db68c0 1625196825 z2356631033991 bfda2371320009cca234225037990154 1625196826 z2356634708949 a90af97dd5b5b2a0d76f8c899b743e5a

Hình ảnh thi công hoàn thiện nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Hình ảnh thi công hoàn thiện nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Hình ảnh thi công hoàn thiện nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Hình ảnh thi công hoàn thiện nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Hình ảnh thi công hoàn thiện nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Hình ảnh thi công hoàn thiện nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Hình ảnh thi công hoàn thiện nội thất khách sạn Blissington 65 Hàng Bè – Hoàn Kiếm – Hà Nội

1625196973 19 scaled 1625196976 20 scaled 1625196980 21 scaled 1625196986 24 scaled 1625196990 25 scaled 1625196993 27 scaled

Chỉ còn 06 suất MIỄN PHÍ

Bạn cần đăng ký ?

Nhập số điện thoại, Manchio gọi ngay cho bạn!

    Tư Vấn