Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Thiết kế Kiến trúc/Nội thất Biệt Thự Biển

Thời gian thi công: 06/2021 Địa điểm: Đồi 368 Phường Bãi Cháy - TP. Hạ Long Diện tích: Khuôn đất 693m2, Diện xây dựng 203,9m2 sàn Khách hàng: 𝐁𝐢ệ𝐭 𝐓𝐡ự 𝐁𝐢ể𝐧 đẳ𝚗𝚐 𝚌ấ𝚙 𝚝ừ 𝚑ì𝚗𝚑 𝚝𝚑á𝚒 𝐊𝐢ế𝐧 𝐭𝐫ú𝐜 đế𝚗 𝐍ộ𝐢 𝐭𝐡ấ𝐭 𝐁𝐢ệ𝐭 𝐓𝐡ự 𝐁𝐢ể𝐧 𝐇ạ 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝚝𝚛ê𝚗 đồ𝚒 368 𝚌ủ𝚊 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐦𝐞 𝐍𝐠ọ𝐜 𝚕à 𝚖ộ𝚝 𝚔𝚒ệ𝚝 𝚝á𝚌 𝚌ủ𝚊 𝐊𝐢ế𝐧 𝐭𝐫ú𝐜 𝐯à 𝐍ộ𝐢 𝐭𝐡ấ𝐭, 𝚍ự á𝚗 đượ𝚌 𝐓ổ𝐧𝐠 𝐭𝐡ầ𝐮 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢𝐨 𝚝𝚛𝚒ể𝚗 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚝𝚛ọ𝚗 𝚐ó𝚒. 𝚃ạ𝚒 𝚅𝚒ệ𝚝 𝙽𝚊𝚖 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚝𝚛ê𝚗 𝚃𝚑ế 𝚐𝚒ớ𝚒 " 𝐁𝐢ệ𝐭 𝐓𝐡ự 𝐁𝐢ể𝐧 " 𝚕𝚞ô𝚗 đượ𝚌 𝚐𝚒ớ𝚒 𝐓𝐡ượ𝐧𝐠 𝐥ư𝐮 𝚜ă𝚗 đó𝚗, 𝚋ở𝚒 𝚟ị 𝚝𝚛í độ𝚌 𝚝ô𝚗, đẹ𝚙 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝐡ò𝐧 𝐧𝐠ọ𝐜 𝚌ủ𝚊 Đạ𝐢 𝐝ươ𝐧𝐠 𝚡ứ𝚗𝚐 𝚝ầ𝚖 đẳ𝐧𝐠 𝐜ấ𝐩 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚑ủ 𝚗𝚑â𝚗.

0912188289