Mặt bằng thiết kế nội thất căn hộ the-zei-A12-B12-106.1m2