Mặt bằng thiết kế nội thất căn hộ the-zei-A2-B9-102.1m2