Mặt bằng thiết kế nội thất căn hộ the-zei-A3-A8-B3-B8-107.8m2