Mặt bằng thiết kế nội thất căn hộ the-zei-A5-B5-103.7m2