Ý nghĩa vuông tròn trong Logo Manchio

Y nghia vuong tron trong Logo Manchio